Niepohamowany rozrost największych miast w naszym kraju napotyka czasami na pewne przeszkody. Nie zawsze udaje się inkorporować mniejsze miejscowości do jednego dużego organizmu miejskiego, a zatem potrzebna jest rewizja nieruchomości znajdujących się już w jego granicach. Szczególnym przypadkiem jest Kraków, gdzie rozbiórki pozwalają przynajmniej w części rozwiązać tę palącą kwestię. Ekskluzywny hotel nie będzie atrakcyjny, jeśli zostanie zlokalizowany daleko od najpopularniejszych destynacji turystycznych.

Z tego powodu decyzja o rozbiórce konstrukcji wydaje się najrozsądniejsza. Kojarzy nam się to z wielką kulą burzącą stare mury, ale nie zapominajmy, że to proces obostrzony rozlicznymi wymaganiami. Rozbiórki budynków stanowią przeprawę niemniej problematyczną, co wzniesienie tych najnowocześniejszych. Nie wahajmy się jednak przed rozbiórką budynku gospodarczego czy stodoły, które od dawna nie pełnią swojej funkcji.

Rozbiórki Kraków – zakres prac

Profesjonalna firma, trudniąca się rozbiórką budynków, powinna przede wszystkim skompletować zespół specjalistów, który dokona oględzin obiektu oraz opracuje szczegółowy projekt rozbiórki budynku. Na jego podstawie można określić równie precyzyjny kosztorys usługi oraz plan działania w porozumieniu z inwestorem. Akceptacja ustaleń uruchamia kolejny etap procedury rozbiórki budynku, a idealną sytuacją dla klienta byłoby powierzenie wszystkich kroków jednej firmie.

Pozwolenie na rozbiórkę

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją procedury rozbiórki budynku należy zebrać komplet stosownych dokumentów. W zależności od lokalizacji budynku przeznaczonego do rozbiórki, powinniśmy skierować się do właściwej instytucji. Większość przypadków rozpatrują starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu, ale istnieją też takie, które kierujemy do urzędu wojewódzkiego. Pamiętajmy, że budynki wpisane do rejestru zabytków możemy zburzyć dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków, nawet w przypadku ograniczonego zakresu prac.

Niedopełnienie powyższych obowiązków wobec organów państwowych naraża nas na sankcje karne z tytułu samowoli budowlanej.

Procedura rozbiórki budynku – prace właściwe

Ścisłe określenie poszczególnych kroków procedury rozbiórki budynku oraz uzyskanie stosownych dokumentów stanowią podstawę dalszych działań. Na ogrodzony i zabezpieczony teren obiektu wchodzą wyspecjalizowani fachowcy. Poruszają się oni w ściśle wyznaczonych strefach, omijając oczywiście te niebezpieczne.

W zależności od początkowych ustaleń, ekipa przystępuje najpierw do sprawdzenia, czy urządzenia instalacyjne zostały odłączone, demontuje elementy niebędące częścią integralną budynku, później dokonuje rozebrania dachu i wyburzenia ścian działowych budynku. Finałem procesu jest wyburzenie ścian nośnych, a ponadto zasypanie piwnicy. Wszelkie odpady i śmieci powstałe w wyniku przeprowadzenia procedury rozbiórki budynku są wywożone w specjalnych workach lub kontenerach mogących pomieścić nawet 5 ton zawartości.

Kompleksowe podejście w procesie rozbiórki budynku jest nieodzowne, aby móc zachować bezpieczeństwo prac, zadbać o ochronę środowiska naturalnego oraz prawidłowo określić ekonomiczne podstawy dla procedury rozbiórki budynku. Sentymentalne opory przed podjęciem decyzji o rozbiórce nie powinny przysłonić nam głównego celu naszych działań: uwolnienia przestrzeni lub stworzenie nowego miejsca zgodnie z najnowszymi standardami. W końcu wszyscy chcemy korzystać z najefektywniejszych i najbardziej ekologicznych rozwiązań.